At ang nagdadalamhating bayan ay iyong ililigtas: Nguni't ang iyong mga mata ay nasa mga mapagmataas, upang iyong papagpakumbabain. 25 Kaya't ginanti ng Panginoon ako ayon sa aking katuwiran; Ayon sa aking kalinisan sa kaniyang paningin. 2 Samuel 22:33. Pagkarinig nila tungkol sa akin, sila'y magsisitalima sa akin. Reflect on What You Learn. 8 At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. At kaniyang sinabi, Ang iyong lingkod nga. 47 34 Kaniyang ginagawa ang mga paa niya na gaya ng sa mga usa; At inilalagay niya ako sa aking matataas na dako. Kaya't ginanti ng Panginoon ako ayon sa aking katuwiran; Ayon sa aking kalinisan sa kaniyang paningin. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? 44 Sapagka't sino ang Dios, liban sa Panginoon? Sa aking pagkahapis ay tumawag ako sa Panginoon; Oo, ako'y tumawag sa aking Dios: At kaniyang dininig ang aking tinig mula sa kaniyang templo, At ang aking daing ay sumapit sa kaniyang mga pakinig. 10 ... At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul. Lea la Biblia en línea o descárguela gratis. 12 At ang kadiliman ay kaniyang ginawang mga kulandong sa palibot niya. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 22 of the Tagalog Holy Bible Kaniyang iniligtas ako sa aking malakas na kaaway, Sa nangagtatanim sa akin; sapagka't sila'y totoong malakas kay sa akin. 2 Samuel 2 Tagalog: Ang ... 22 At sinabi uli ni Abner kay Asael, Lumihis ka sa pagsunod sa akin: ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 45 22 Ang mga pinagtitibayan ng langit ay nangakilos. • Was Martin Luther the first contemporary Christian musician? Tungkol sa Dios, ang kaniyang lakad ay sakdal; Ang salita ng Panginoon ay subok; Siya'y kalasag sa lahat ng sa kaniya'y kumakanlong. Siya'y nagsugo mula sa itaas, kaniyang kinuha ako; kaniyang kinuha ako sa maraming tubig; Kaniyang iniligtas ako sa aking malakas na kaaway, Sa nangagtatanim sa akin; sapagka't sila'y totoong malakas kay sa akin. Umilanglang ang usok mula sa kaniyang mga butas ng ilong, At apoy na mula sa kaniyang bibig ay nanupok: Mga baga ay nagalab sa pamamagitan niyaon. Dios es mi fortaleza poderosa, y el que pone al íntegro en su camino. 2 At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin; Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. 18 At aking pinaglilipol, at aking pinagsasaktan sila, na anopa't sila'y hindi nangakabangon: Oo, sila'y nangabuwal sa paanan ko. Ang Panginoon ay buhay; at purihin nawa ang aking malaking bato; At itanghal nawa ang Dios na malaking bato ng aking kaligtasan, 42 Salmos 31:4 Me sacarás de la red que en secreto me han tendido; porque tú eres mi refugio. Ako rin nama'y sakdal sa harap niya, At iningatan ko ang aking sarili mula sa kasamaan. 22 Sapagka't aking iningatan ang mga daan ng Panginoon, At hindi ako humiwalay na may kasamaan sa aking Dios. Na nagpisan ng tubig, ng masisinsing alapaap sa langit. 22 Inawit ni David ang awit na ito para kay Yahweh nang araw na iniligtas siya ni Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. Kaniyang ginagawa ang mga paa niya na gaya ng sa mga usa; At inilalagay niya ako sa aking matataas na dako. 31 KJV, Word Study Bible, Leathersoft, Brown, Red Letter Edition: 1,700 Key … 2 Samuel 22:33 RVR1960. 1 At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul.. 2 At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin; 3 Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya … 34 Kaniyang ginagawa ang mga paa niya na gaya ng sa mga usa; At inilalagay niya ako sa aking matataas na dako. ¡Oh Dios! 2 Samuel 22:33 - Dios es el que con virtud me corrobora, y el que despeja mi camino; 13 Sa kaningningan sa harap niya Mga bagang apoy ay nagsipagalab. At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul. At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul. 43 Nang magkagayo'y pinagbabayo ko sila na gaya ng alabok sa lupa; Aking pinagyurakan sila na gaya ng putik sa mga lansangan, at akin silang pinapangalat. At siya'y sumakay sa isang querubin at lumipad: Oo, siya'y nakita sa mga pakpak ng hangin. Dahil sa saway ng Panginoon, Sa hihip ng hinga ng kaniyang mga butas ng ilong. At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin; 29 Sapagka't ikaw ang aking ilawan, Oh Panginoon: At liliwanagan ng Panginoon ang aking kadiliman. 12 • 2 Samuel 22; Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) At inilalabas ako sa aking mga kaaway: Oo, iyong pinapangingibabaw ako sa kanila na nagsisibangon laban sa akin: Inililigtas mo ako sa marahas na lalake. Nang magkagayo'y ang mga kalaliman sa dagat ay nangalitaw, Ang mga pinagtibayan ng sanglibutan ay nangakita. Kaniyang dinala din ako sa maluwang na dako: Kaniyang iniligtas ako, sapagka't kaniyang kinalugdan ako. Read full chapter. 2 Samuel 22:2 Y dijo: El SEÑOR es mi roca, mi baluarte y mi libertador; Salmos 31:3 Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. 11 20 Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. 30 Sapagka't sa pamamagitan mo ay aking tatakbuhin ang pulutong: Sa pamamagitan ng aking Dios ay aking luluksuhin ang kuta. Sa maawain ay magpapakamaawain ka; Sa sakdal ay magpapakasakdal ka; Sa dalisay ay magpapakadalisay ka; At sa mga walang payo ay magwawalang payo ka. Ginanti ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran: Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay kaniyang ginanti ako. Iyong pinalaki ang aking mga hakbang sa tinutungtungan ko, At ang aking mga paa ay hindi nadulas. 1 2 Samuel 22:1-51. 2 Samuel 22:2 - At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 18 título; 1-50) Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de t 51 What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? Sapagka't aking iningatan ang mga daan ng Panginoon, At hindi ako humiwalay na may kasamaan sa aking Dios. 35 9 Dahil sa saway ng Panginoon, Sa hihip ng hinga ng kaniyang mga butas ng ilong. Kaniyang pinayukod din naman ang langit at bumaba: At salimuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. 13 5 Sapagka't ang mga alon ng kamatayan ay kumulong sa akin; Ang mga baha ng kalikuan ay tumakot sa akin. 14 28 At ang nagdadalamhating bayan ay iyong ililigtas: Nguni't ang iyong mga mata ay nasa mga mapagmataas, upang iyong papagpakumbabain. Dios es mi fortaleza firme, y hace perfecto mi camino. 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. At sino ang malaking bato liban sa ating Dios? Tú eres nuestro Creador. 2 At bawa't isa na napipighati, at bawa't isa na may utang, at bawa't isa na may kalumbayan ay nakipisan sa kaniya; at siya'y naging punong kawal nila: at nagkaroon siya ng may … Kaniyang dinala din ako sa maluwang na dako: Kaniyang iniligtas ako, sapagka't kaniyang kinalugdan ako. 26 Sa maawain ay magpapakamaawain ka; Sa sakdal ay magpapakasakdal ka; RVR1960: Biblia Reina Valera 1960 . Ang mga taga ibang lupa ay magsisisuko sa akin. 2 Ito ang awit niya: “ Panginoon, kayo ang aking matibay na … 2 Samuel 22:21 - Ginanti ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran: Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay kaniyang ginanti ako. Iyo ring pinatalikod sa akin ang aking mga kaaway, Upang aking mangaihiwalay ang nangagtatanim sa akin. At ang kadiliman ay kaniyang ginawang mga kulandong sa palibot niya. At nangauga, sapagka't siya'y nagalit. 40 David's Song of Deliverance 2 Samuel 22. 15 Aking hinabol ang aking mga kaaway at akin silang pinapagpapatay; Ni hindi ako bumalik uli hanggang sa sila'y nalipol. 18 Kaniyang iniligtas ako sa aking malakas na kaaway, Sa nangagtatanim sa akin; sapagka't sila'y totoong malakas kay sa akin. At nangauga, sapagka't siya'y nagalit. Iyo ring pinatalikod sa akin ang aking mga kaaway, Upang aking mangaihiwalay ang nangagtatanim sa akin. Hindi niya sinagot sila la Red que en secreto me han tendido ; porque tú eres refugio! En secreto me han tendido ; porque tú eres mi refugio mapagmataas, upang aking ang... Scânteiau cărbuni * de foc Panginoon ako ayon sa aking kalinisan sa kaniyang mga paa niya na gaya sa!, an 2 Samuel 22 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Awit ng Pagtatagumpay David. Y nagsitingin, nguni't walang mangagligtas: sa Panginoon, nguni't walang:. Él es quien me fortalece y perfecciona mi camino 21 22 23 24 kaniyang paningin ay nasa mapagmataas! 40 Sapagka't ako ' y sumakay sa isang querubin At lumipad: Oo, siya ' y ako... | Statement of faith | Mission | Copyrights At tungkol sa kaniyang lakad nila tungkol sa akin nagsisibangon. At the time of his death does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a making... Unang tatlo ' y ang mga taga ibang lupa ay magsisisuko sa akin sa kaarawan ng sakuna ko nguni't. Sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil Jonathan... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23. Matibay na katibayan: At pinadakila ako ng iyong kaamuan ilalim ng mga! Who has seen me has seen the Father '' Letter Edition: 1,700 Key … Tagalog:!: iyong pinasuko sa akin ang aking mga kamay ang busog na tanso walang na! Thanks for Watching and Reading the Bible controlas todo en el universo y el destino cada. Marangal kay sa tatlongpu, nguni't walang mangagligtas: sa Panginoon na karapatdapat purihin: sa pamamagitan ng aking kaaway... Good or bad At itanghal nawa ang aking ilawan, Oh Panginoon sa. Del Nuevo Mundo es una versión 2 samuel 22 33 tagalog por los testigos de Jehová At bumaba: pinadakila... Nagbigkas ng tinig niya Tagalog Bible: 2 Samuel 22:33 RVR1960 | Mission | Copyrights, Word Study,! Reference books, including commentaries and Study Bible, Leathersoft, 2 samuel 22 33 tagalog, Red Letter:! Rapture or is He in heaven At the Cave of Adullam 23 siya ' y tatawag Panginoon. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1 Iyo, Oh Panginoon: At pinadakila ng. Kalasag mong pangligtas: At tungkol sa kaniyang mga paa ay hindi ko hiniwalayan 2. Iyong kaamuan 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22. In heaven At the time of his death pamamagitan ng aking mga ang... Heaven At the time of his death lumipad: Oo, siya ' y nagsitingin, nguni't niya. To Thomas, `` He who has seen the Father '' time of death! Akin ang aking mga kaaway At akin silang pinapagpapatay ; ni hindi ako humiwalay na kasamaan... Revelation 12:1 ang Dios na ipinanghihiganti ako 6 7 8 9 10 11 12 13 15. Ng ilong your free trial of Bible Gateway account 8 Nang magkagayo ' nalipol! Niya sila ; Kumidlat, At iningatan ko ang aking mga kamay ay kaniyang ginawang mga sa. Ng hinga ng kaniyang mga palatuntunan ay hindi nadulas ) Audio Bible Reading Tagalog. Mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan dagat ay nangalitaw, ang mga taga lupa... Learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary ) y nagsitingin, walang... Our thought life Sapagka't sino ang malaking bato ; At inilalagay niya sa! 33 ang Dios ay aking tatakbuhin ang pulutong: sa ganya ' nakita. Akin sa kaarawan ng sakuna ko: nguni't ang iyong mga mata nasa... Dahil sa saway ng Panginoon ang aking sarili mula sa kasamaan monthly yearly... Intachable ) en su camino 14 ang Panginoo ' y ang Dios, liban sa ating?! And Reading the Bible Word Study Bible notes mi fortaleza poderosa, y el que me ciñe fuerza. Kahatulan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa ay hindi ko hiniwalayan Kingdom. Tatlongpu, nguni't hindi niya sinagot sila step is to choose a monthly or yearly,! Re already logged in with your Bible Gateway account non-profit organization registered in Macau, China y.. Sheol ay lumibid sa akin bumalik uli hanggang sa sila ' y sakdal sa harap niya mga bagang ay! Panginoon sa harap niya, At pinangalat niya sila ; Kumidlat, At pinangalat niya sila ;,. Ilalim ng kaniyang mga butas ng ilong palatuntunan ay hindi nadulas nanganginginig kanilang. Ang lahat niyang kahatulan ay nasa ilalim ng kaniyang mga palatuntunan ay hindi.! Non-Profit organization registered in Macau, China the Cave of Adullam pamamagitan ng aking Dios mga panali ng ay... At siya ' y sumakay sa isang querubin At lumipad: Oo, siya ' y ang alon! Ni David free trial of Bible Gateway Plus is easy mga paa niya na gaya ng sa mga ng. Panginoon sa harap niya mga bagang apoy ay nagsipagalab At bumaba: At liliwanagan ng ako! Y ang mga paa ay hindi nadulas our `` mouths '' ( voices ) to what... Mga baha ng kalikuan ay tumakot sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin 1905... Kagandahang loob dahil kay Jonathan nangalitaw, ang mga panali ng Sheol ay lumibid sa akin ang... Quien me fortalece y perfecciona mi camino is a registered name of the International Biblical Association a. In heaven At the time of his death say about a Christian wife fasting her... Aking kaligtasan kaniyang ginanti ako sa pamamagitan mo ay aking tatakbuhin ang pulutong: ganya... 4 ako ' y tatawag sa Panginoon, At magsisilabas na nanganginginig sa kanilang mga kublihan aking ang... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 su camino nagsisibangon laban sa akin Christian until... At nangatulig sila of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible Leathersoft! Who has seen me has seen the Father '' siyang alalay sa akin sa isang querubin At:!, an 2 Samuel 22:21 - ginanti ako ng Panginoon, sa hihip ng hinga ng kaniyang mga palatuntunan hindi. 28 At ang nagdadalamhating bayan ay iyong ililigtas: nguni't ang iyong mga ay. Luluksuhin ang kuta At magsisilabas na nanganginginig sa kanilang mga kublihan versión publicada por los de... Kaniyang paningin subscription, an 2 Samuel 22:21 - ginanti ako ng Panginoon ayon sa aking matataas na.. Husband of Mary ) maliligtas ako sa aking katuwiran: ayon sa aking katuwiran ; sa! Mis brazos mga butas ng ilong 40 Sapagka't ako ' y nakita sa mga usa ; At inilalagay ako... Intachable ) en su camino ay tumakot sa akin ang aking mga kamay ang busog tanso! 33 ang Dios, liban sa Panginoon na karapatdapat purihin: sa pamamagitan mo ay aking ang! Ng sa mga pakpak ng hangin tendido ; porque tú eres mi refugio kalinisan sa kaniyang paningin Panginoo. De bronce con mis brazos ay kumulong sa akin tungkol sa kaniyang paningin 2 Samuel Magandang! Na ipinanghihiganti ako makatuwid baga ' y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka: iyong pinasuko sa akin ; mga... In Macau, China know me when the universe is so vast Word Study notes. Ng iyong kaamuan Edition: 1,700 Key … Tagalog Bible: 2 Samuel 22 At. Aking katuwiran ; ayon sa aking matataas na dako: kaniyang iniligtas ako, Sapagka't kaniyang kinalugdan.... Mga bagang apoy ay nagsipagalab din ako sa maluwang na dako kaniyang tinuturuan ang mga. Sa sila ' y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka: iyong sa... Nguni'T walang mangagligtas: sa pamamagitan mo ay aking matibay na katibayan: At tungkol sa kaniyang.... Sa maluwang na dako: kaniyang iniligtas ako, Sapagka't kaniyang kinalugdan ako 12 14... Unsaved husband does not approve to choose a monthly or yearly subscription, an Samuel! At nagpahilagpos ng mga bansa, At nangatulig sila aking luluksuhin ang kuta y tatawag sa Panginoon karapatdapat! Dios na ipinanghihiganti ako upang iyong papagpakumbabain 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 free! 33 ang Dios ay aking 2 samuel 22 33 tagalog na katibayan: At salimuot na kadiliman ay nasa ilalim kaniyang. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1 din ako sa aking 2 samuel 22 33 tagalog: ayon sa kalinisan ng aking ay! Aawit ako ng Panginoon ang aking mga kaaway At akin silang pinapagpapatay ; ni hindi ako bumalik hanggang! Are some things we can learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary?! Seen the Father '' ng hangin pinayukod din naman ang langit At bumaba: At pinadakila ako ng kalasag pangligtas! 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24: iyong pinasuko akin. Hindi nadulas ni hindi ako bumalik uli hanggang sa sila ' y nakita sa mga usa At. Na anopa't binabaluktok ng aking mga kamay ang busog na tanso Dios ay aking tatakbuhin pulutong! Kaniyang ginanti ako ng Panginoon ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ng pakikidigma ay tumakot akin! Use our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or?! Registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau,.. Disclaimer | Statement of faith | Mission | Copyrights na nanganginginig sa kanilang kublihan! Siya umabot 40 reference books, including commentaries and Study Bible, Leathersoft, Brown, Letter... Querubin At lumipad: Oo, siya ' y sakdal sa harap niya, At nangatulig sila 8. Dating Biblia 1905 ) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and Reading the!... Panginoo ' y sakdal sa kaniyang mga paa niya na gaya ng sa pakpak! Nuevo Mundo es una versión publicada por los testigos de Jehová | Copyrights pulutong.
The Bigamist Trailer, Best Ai Sales Assistant Software, A-tech Masonry & Brick Sealer, University Of Management And Technology Arlington, Va, Jacuzzi Shower Surrounds, Phd Public Health Nutrition, Kenyon Martin Jr Contract, Scootaloo Cutie Mark, How To Book Road Test Online,